Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Składki Członkowskie

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Składki Członkowskie

Składka członkowska za rok 2023 wynosi 30 PLN i jest płatna w terminie do 1 marca 2023.

Wpłaty prosimy kierować na konto Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (dane poniżej).

Wpłaty: POLSKIE TOWARZYSTWO BIOLOGII KOMÓRKI, Pekao S.A., Oddział w Krakowie, ul. Czysta 21, 31-121 Kraków

nr konta: 81 1240 4559 1111 0000 5419 7376

Tytułem: imię i nazwisko, składka 2023, o/nazwa oddziału

Przypominamy także o konieczności uregulowania zaległych składek. W przypadku osób, które zalegają ze składkami za lata poprzednie wpłacona kwota będzie w pierwszej kolejności traktowana, jako uregulowanie tych zaległości.