Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze

Prezes Zarządu Głównego PTBK

Prof. dr hab. Magdalena Chadzińska

Vice-Prezes Zarządu Głównego

Dr hab. Aneta Kasza, prof. UJ

Skarbnik Zarządu Głównego

Dr hab. Małgorzata Przybyło, prof. UJ

Sekretarz Zarządu Głównego

Dr hab. Monika Bzowska, prof. UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisja rewizyjna

dr hab. Ścisłowska Czarnecka Anna, prof. AWF

dr hab. Katarzyna Miękus, prof. UJ

dr Paweł Link-Lenczowski

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządy - archiwum

Skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki w kolejnych kadencjach:

» 1993-1996 1996-1999

Prezes - Prof. dr hab. Wincenty Kilarski

Wiceprezes - Prof. dr hab. Szczepan Biliński

Sekretarz - dr hab. Elżbieta Kuta

Skarbnik - dr hab. Katarzyna Turnau

Członkowie Zarządu:

Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda

Prof. dr hab. Janina Kuczera

Prof. dr hab. Stanisław Przestalski

Prof. dr hab. Andrzej Tarkowski

» 1999-2002

Prezes - Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda

Wiceprezes - Prof. dr hab. Tadeusz Cichocki

Sekretarz - dr hab. Katarzyna Turnau

Skarbnik - dr Wojciech Dąbroś

Członkowie Zarządu:

Prof. dr hab. Tadeusz Janas

Prof. dr hab. Jerzy Kawiak

Prof. dr hab. Stanisław Przestalski

Prof. dr hab. Aleksander Sikorski

» 2002-2005

Prezes - Prof. dr hab. Barbara Płytycz

Wiceprezes - Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda

Sekretarz - dr Elżbieta Kołaczkowska

Skarbnik - dr Wojciech Dąbroś

Członkowie Zarządu:

Prof. dr hab. Jerzy Kawiak

Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski

Prof. dr hab. Stanisław Przestalski

Prof. dr hab. Aleksander Sikorski

Prof. dr hab. Jerzy Warchoł

» Od 2005-

Prezes - Prof. dr hab. Barbara Płytycz

Wiceprezes - Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda

Sekretarz - mgr Anna Stankiewicz / dr Joanna Homa

Skarbnik - dr Małgorzata Przybyło

Członkowie Zarządu:

Prof. dr hab. Jerzy Kawiak

Prof. dr hab. Arkadiusz Kozubek

Prof. dr hab. Stanisław Moskalewski

Prof. dr hab. Stanisław Przestalski

Prof. dr hab. Aleksander Sikorski

Prof. dr hab. Jerzy Warchoł