Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda PTBK im. Wacława Mayzla

Nagroda im. Wacława Mayzla jest przyznawana za najlepszy artykuł opublikowany w Postępach Biologii Komórki w bieżącym roku kalendarzowym.

Nagrodę za najlepszy artykuł opublikowany w roku 2021 otrzymała Helena Kossowska za pracę pt.: „Regulacja splicingu przez wybrane elementy chromatyny”

Link do artykułu: https://pbkom.eu/pl/content/regulacja-splicingu-przez-wybrane-elementy-chromatyny

Laureaci Nagrody im. Wacława Mayzla w roku 2012

mgr Anna Kazienko, dr hab. Małgorzata Piasecka, dr Anna Rymaszewska, dr Dariusz Gączarzewicz, prof. dr hab. Rafał Kurzawa, dr Monika Frączek, prof. dr hab. Maciej Kurpisz, prof. dr hab. Maria Leszczyńska za artykuł "Molekularne markery niepłodności męskiej: zmiany polimorficzne genów białek chromatyny plemnika" oraz "Molekularne markery niepłodności męskiej: zaburzenia transkrypcji i translacji protamin chromatyny plemnika". Postępy Biologii Komórki 2012; 39: 345-393.

Laureaci Nagrody im. Wacława Mayzla w roku 2011

mgr Łukasz Pijanowski, dr hab. Elżbieta Kołaczkowska, dr hab. Magdalena Chadzińska za artykuł "NET, czyli zewnątrzkomórkowe sieci uwalniane przez neutrofile jako nowy sposób walki z patogenami". Postępy Biologii Komórki 2011; 38: 619-645.

Laureaci Nagrody im. Wacława Mayzla w roku 2010

dr Ewelina Synowiec, mgr Anna Merecz, dr hab. Renata Krupa, dr hab. Katarzyna Woźniak za artykuł "Polimorfizm genów naprawy dwuniciowych pęknięć DNA w raku piersi". Postępy Biologii Komórki 2010; 37: 433-448.

Laureaci Nagrody im. Wacława Mayzla w roku 2009

dr Krystyna Rybka za artykuł "Tiling i fox-hunting: nowe metody analizy funkcjonalnej genów". Postępy Biologii Komórki 2009; 36: 539-554.

Laureaci Nagrody im. Wacława Mayzla w roku 2008

dr hab. Urszula Kralisz za artykuł "Oddziaływanie płytek krwi z komórkami śródbłonka w stanach zapalnych. Część I i II". Postępy Biologii Komórki 2008; 35: 45-78.

Laureaci Nagrody im. Wacława Mayzla w roku 2007

mgr Michalina Maruniewicz, prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek za artykuł "Pochodzenie i ewolucja śmierci komórki". Postępy Biologii Komórki 2007; 34: 599-634.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Oddziału Krakowskiego PTBK

W roku 2022 ustanowiona została Nagroda Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki dla młodych naukowców za wyróżniającą publikację z zakresu biologii komórki

Jej adresatami są młodzi naukowcy, czlonkowie OK PTBK, których zainteresowanie badawcze związane są z problematyką biologii komórki.

Regulamin nagrody OKPTBK za publikacje - zobacz plik pdf

 

Nagroda przyznana w roku 2022

 

Miło nam poinformować, że rozstrzygnięta została pierwsza edycja konkursu o Nagrodę Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki dla młodych naukowców za wyróżniającą publikację z zakresu biologii komórki.

Za najlepszy spośród nadesłanych artykułów uznano opublikowaną w czasopiśmie Leukemia pracę pt.: Extracellular vesicles from human iPSCs enhance reconstitution capacity of cord bloodderived, której pierwszą autorką jest Pani dr Elżbieta Karnas z Zakładu Biologii Komórki, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.